Deltag i diskussionen om SAP:s framtid

Till FB-sidan

Din röst behövs! En utredning om hur Socialdemokraterna är organiserade är i gång. Ordförande är Carin Jämtin, partisekreterar, övriga medlemmar och hur uppdraget är formulerat hittar du på partiets hemsida.

Som ett led i detta välkomnas medlemmarnas åsikter. Ett diskussionsforum har upprättats på Facebook. Det är lite klumpigt upplagt, men om man ska tro utredningens medlemmar försöker man hitta bättre tekniska lösningar. Än så länge har cirka 100 inlägg inkommit så det är fortfarande någorlunda överskådligt. Dock återkommer många namn flera gånger och vill man ha något att säga till om bör man nog ge sig in så snabbt som möjligt om man vill att fler än en handfull internetaktiva medlemmar ska höras.

Andra som bloggat om Organisationsutredningen: Röda Berget, Högbergs tankar, HBT-sossen

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *