Bortblåst internationell solidaritet

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-GAZA

Övergreppen som pågår i Gaza måste upphöra. Det är dags för Sverige och Socialdemokratin att ta tydligare ställning mot Israel, uppmanar S-studenter. Foto: Mohammed Abed

 

Ingen väg in och absolut ingen väg ut.  Dina vänner omvandlas till inälvor framför dina ögon. Du blir uppringd klockan tio över fyra på morgonen för att få höra att ditt hus kommer att jämnas med marken om trettio minuter. Den absolut enklaste provianten, såsom bröd och mjölk, är rena lyxvaror. Himmelens stjärnor är inget vackert du ska förgylla dina ögon med; de kanske gömmer en missil eller i värsta fall – din död. Fåglarnas kvittrande har sedan länge varit överröstats av barnens hopplösa skrik efter något nästan alla människor lever i, men ingen kan erbjuda de boende i Gaza. Fred.

 

I det socialdemokratiska partiprogrammet kan man hitta relativt tydliga formuleringar om att Israel är en ockupationsmakt och har det övervägande ansvaret för att möjliggöra fred med palestinierna. Precis så är det. Omvärlden måste därför vakna, börja agera och sätta press på Israel. Det får räcka med alla tomma ord om att ”Israel har rätt att försvara sig”. Nu gäller det att på allvar fördöma Israels handlingar och sluta framställa de två parterna som jämlika krafter. Det handlar om människor. Det handlar om oskyldiga barn; Mohammed, 15 år, Dunia, 16 år, Nidal, 5 år och Maryam, 11 år, som dödats i striderna.

 

Gazaremsans area motsvarar en fjärdedels Öland och där bor närmare 1,8 miljoner människor, varav hälften under 18 år. Över detta utomhusfängelse har israelisk militär de senaste dagarna släppt hundratals bomber, bomber som skördat närmare 170 människoliv varv 30 barn. 40 000 israeliska soldater står redo för en landoffensiv mot Gaza och inväntar ett beslut från den israeliska regeringen. Israels krigsföring strider mot internationell humanitär rätt.

 

Israel är den starka parten och bär ansvaret för våldet som eskalerar. Dessutom är Israel en ockupationsmakt. En olaglig ockupant kan aldrig, när denna anfaller de ockuperade, åberopa rätten till självförsvar. Att bomba sjukhus, skolor och hus för funktionsnedsatta kan och får aldrig kallas för självförsvar – att blint mörda oskyldiga barn är ett brott mot mänskligheten.

 

Olof Palmes uttalande om utvecklingen i Vietnam på 60-talet kan idag appliceras på den aktuella situation i Gaza: ”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn och det som pågår idag /…/ är en form av tortyr. Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk”. Länge har palestinierna levt under förödmjukelse och underkastelse, länge har de fördrivits från sina hem och fått se sina nära och kära bli fängslade, torterade eller mördade utan något agerande från omvärlden.

Under de senaste åren har Sverige gått från att vara ett av de länder som stött palestinakampen mest, till ett av få länder som röstade nej till ett palestinskt medlemskap i FN-organet UNESCO. Det är inget annat än pinsamt.

 

Internationell solidaritet har alltid handlat om att varje angrepp mot en folkgrupp inte reduceras till de drabbade individerna utan betraktas som ett anfall mot hela den mänskliga familjen. Därför har det varit naturligt för progressiva ledare världen över, på olika sätt, att visa sitt stöd för de svaga nationerna. Socialdemokratin har länge tagit på sig ledartröjan för att försvara varje folks rätt till självbestämmande och frihet.

 

Därför är det av stor vikt att Sverige tar ställning i denna fråga och fördömer attacken mot Palestina. Stödet från oss Sverige och från resten av världen är avgörande i vad som ska hända härnäst. Vi måste kalla saker och ting vid deras rätta namn.

 

Daniel Smirat

Förbundsstyrelseledamot i S-studenter och exilpalestinier

Mohammed Kossir

Förbundsstyrelseledamot i S-studenter

Nasra Ali

Förbundsstyrelseledamot i S-studenter

Madeleine Bengtsson

Libertas REDAKTÖR

 

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *