Borg sänker bidragen – vi sänker Borg

 

Borgarnas högskolepolitik är klasspolitik, skriver Elinor Odeberg, Libertas chefredaktör. 

 

Regeringens skattesänkarpolitik slår tillbaka. På studenterna. Idag gick finansminister Anders Borg ut med att studiebidragsdelen för studenter ska sänkas med 300 kronor, medan lånedelen ska höjas med 1000 kronor. En del av det finanspolitiska paket som ska ge 9 miljarder kronor mer i statskassan.

 

 

Det ska ses i ljuset av att regeringens totala skattesänkningar uppgår till 140 miljarder kronor, enligt Konjunkturinstitutet.

 

 

De statliga resurserna räcker inte till. Och nu är det studenterna, tillsammans med arbetslösa, föräldralediga och socialbidragstagare, som får ta smällen genom ytterligare sänkt ersättning. Parallellt får Sveriges rikaste 1 procent 1000-tals kronor i skattesänkningar.  Sveriges inkomstklyftor ökar snabbast av alla OECD-länder. Regeringens politik är tydlig – de med minst ska få mindre och de med mest ska få mer.

 

 

Frågan är större än ett finanspolitiskt ramverk. I grunden handlar det om synen på kunskap och högre utbildning. Regeringen har i reform efter reform visat sitt kunskapsförakt. De har skärt ned på antalet högskoleplatser med 12 000, samtidigt som söktrycket är större än någonsin. De har infört studieavgifter för utomeuropeiska studenter. De har gjort ansatser att privatisera högskolan genom stiftelsereformen. De har minskat antalet lärarledda timmar. Bostadsbristen är akut. Listan kan göras lång.

 

 

Många studenter från studieovana hem väljer bort högre utbildning på grund av just den höga skuldsättning det innebär. För de allra flesta räcker heller inte studiemedlet till för att klara både uppehälle och heltidsstudier. Sänkt ersättning är ett slag i magen på Sveriges nuvarande – och blivande – studenter och kommer att öka snedrekryteringen.

 

 

Det lär inte dröja länge innan Borg kommer att försvara sitt förslag med paroller om ”anställningsbarhet”. Studenter ska studera för att få ett jobb – som i sin tur ska leda till att deras skuld betalas av. På sikt vill borgarna avveckla bidragsdelen helt och skära ned ännu mer på humaniora och estetiska ämnen. Det är borgerlig högskolepolitik.

 

 

Visst Är Den bristande yrkesmässiga anknytningen på Sveriges högskolor på sina håll problematiskt. Men att kunskap endast ska ges de redan privilegierade, de som vet med sig att de har råd att betala av sin skuld oavsett, är odemokratiskt.

 

 

Socialdemokratisk högskolepolitik är mer än tillväxtsyftande. Vi är inte varor på en marknad, vi är människor i ett demokratiskt system. Högskolan ger oss färdigheter, men också kritiskt tänkande. Det är därför Sverige tidigare satsat på utbildning för alla. Det är med vetskapen att utbildning banar väg för en god samhällsutveckling – ekonomiskt, politiskt och socialt. Kunskap är makt.

 

 

I kraft av detta, förstår vi också att Borgs förslag om höjd belåning är ett luftslott. Borg kan sänka bidragen – vi kan sänka Borg!

 

 

(Inte konstigt att borgarna föraktar kunskap, eller hur?)

 

 

Elinor Odeberg

chefredaktör TIDSKRIFTEN Libertas

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *