Blind utbildningshets? Svar till 1984willhappen

Utbildning och ekonomisk utveckling – vad visar den empiriska forskningen om orsakssambanden? rapport av Anders Björklund och Mikael Lindahl, Stockholms universitetUtbilndningshets från både höger och vänster. Fanny Johansson från Lunds S-studenter skrev om vem som tjänar på studentlivshetsen och avlutade med att vänstern faktiskt ser människan som något mer än arbetskraft. I en kommentar påpekades att S länge framhållit formell utbildning som en universallösning på klassamhällets bekymmer. Detta inlägg är ett svar till 1984willhappen:s kommentar då jag tror att han eller hon har en poäng, men att det också handlar om att ädla mål kan vara svåra att prioritera mellan.

Skäl till självrannsakan finns definitivt inom Socialdemokraterna. Istället för att påpeka det idiotiska i att subventionera lågproduktiva tjänster – som utförs i dåliga miljöer hos människor vars lön medger att de betalar för sin städning – hänfaller vi till moralisk indignation över att städare, i privat miljö, också kan kallas pigor. Någonstans längs vägen har man tappat bort att många arbeten behöver göras och att anständig lön (förutsätter sann full sysselsättning) och jämlikhet leder till att privatstädning i princip försvinner eftersom det blir för dyrt samtidigt som de ställen som faktiskt behöver städas professionellt får kosta mer att hålla rent.

Hur många arbeten betraktas som ovärdiga i sig själv, när statusen egentligen till stor del har att göra med att man får uselt betalt och att alla med alternativ väljer bort dem? Bristande eller slapp analys är antagligen några av anledningarna till att S okritiskt hyllat treårigt gymnasium och utbildning som medel mot arbetslöshet och klassamhället. Det finns också tecken på att detta håller på att ändras. Kriskommissionens rapport rekommenderas till alla som vill förstå vad socialdemokrati kan handla om.

Dock finns det andra mer smickrande orsaker som också förtjänar att framhållas i frågan om Socialdemokraternas utbildningspolitik. Som före detta redaktionmedarbetare i Libertas, Erik Bengsson, påpekar i sin rapport “Genomströmningen i den gymnasiala yrkesutbildningen och jämlikheten” är det ett ädelt mål som gjorde att man förespråkade en högskoleförberedande gymnasieutbildning. Utbildningssystemet bör ge individen största möjliga frihet att utveckla sina förmågor och fallenheter, oavsett socioekonomisk bakgrund och då är det svårt att inte framhålla möjligheterna till vidare utbildning. Problem men att fler hoppas av gymnasiet och därmed inte får någon utbildning alls måste tyvärr också tas med i beräkningen vilket vissa inom S varit dåliga på att erkänna. Treårigt gymnasium är å andra sidan långt ifrån den enda förklaringen till att över 20% inte har fullständiga betyg efter gymnasiet vilket framgår av den koncisa rapporten.

När det gäller högre utbildning skriver Anders Björklund och Mikael Lindahl vid Stockholms universitet i sin rapport “Utbildning och ekonomisk utveckling – vad visar den empiriska forskningen om orsakssambanden?”

Ett antal studier av sambanden mellan föräldrars utbildning och deras barns inkomster och utbildning tyder på att en del av de starka positiva ”intergenerationella” sambanden kan betecknas som effekter av de resurser som föräldrarna har i form av utbildning. Likaså finns det anledning tro att de starka sambanden mellan individers utbildning och deras hälsa och livslängd åtminstone delvis är att beteckna som direkta orsaker av utbildning. En amerikansk studie tyder också klart på att höjd utbildningsnivå sänker brottsligheten, men i detta fall är det oklart om resultaten går att överföra till Sverige. Slutligen menar vi att det utifrån aktuell forskning finns anledning tro att utbildning leder till ökad politisk medvetenhet och engagemang“.

Till sist finns det som rapportens namn antyder en övertygelse om att utbildning och ekonomisk utveckling hänger ihop. De båda forskarna finner också belägg för att det är så. Produktiviteten ökar när folk utbildar sig och detta ger välstånd. Dock är det svårare att belägga att samhället tjänar mer på detta, utöver de utbildade individernas högre inkomster. Enligt Björklund och Lindahl tyder de bästa studierna på att “de samlade samhällsekonomiska produktionseffekterna ganska väl överensstämmer med de summerade privatekonomiska inkomsteffekterna“.

För dig som vill läsa om vad de RUT-subventionerade jobben egentligen kostar (800.000/jobb) rekommenderas Marika Lindgren Åsbrinks blogginlägg Världens dyraste jobbpolitik.

Erik Bengtsson forskar just nu i San Diego och uppdaterar sin blogg regelbundet med klipp och kommentarer om ekonomi och arbetsmarknad.

Share

29 thoughts on “Blind utbildningshets? Svar till 1984willhappen

 1. Kort och lite för ytligt, men visst har du en del poänger. Du glömmer dock bort att min kritik handlar mer om uppfattningen om vad som är utbildning och vad som bara “är”. Det råder koncensus kring att högskoleutbildning skulle vara ekvivalent med bildning/intellekt/talang etc. som ju också är avgörande faktorer för att lyckas på arbetsmarknaden. Enbart den med “rätt” utbildning bör få tillgång till “sina” delar av arbetsmarknaden, tycks många resonera. Detta kallades på 1800-talet för skråbildning och förbjöds sedermera. Vad jag menar är nog, att är man verkligen intresserad av att främja individers möjligheter att självförverkligas, utvecklas och få utlopp/komma till sin rätt, så bör man uppmuntra olika sorters lärande. Att utbildning inflateras gynnar ingen, och särsklit inte då det sker på bekostnad av en ordentlig, väl fungerande gymnasieutbildning (praktisk som teoretisk!). Civilekonomer som har samma arbetsuppgifter som gymnasieekonomerna hade för 20 år sedan. Högskoleingenjörer som har samma arbetsuppgifter som gymnasieingenjörerna en gång hade. Det håller inte. Skillnaden är ju främst att högskoleutbildade börjar sitt yrkesliv med studieskulder.

  Jag postade ytterligare ett svar till förra artikeln, där länk finns till Mats Alvessons intressanta artikel “Utbildning är lösningen. Vad är problemet?”. Jag menar att han har rätt i det mesta han skriver, oavsett politisk åskådning. Formell utbildning som inte fungerar, men som är tvingande, leder till ett cyniskt samhälle där stor osäkerhet kring vad som verkligen betyder något råder. Det spelar ingen roll hur man vänder och vrider på problemet, för faktum kvarstår att utbildningsinflation är lika skadligt som det låter. Nyttan urholkas helt och hållet. Läs Mats Alvesson och återkom gärna.

 2. Pingback: Bra utbildning har inte bara betydelse för ett samhälles produktivitet eller resurser, utan det lägger också ribban i andra sammanhang… « reflektioner och speglingar II…

 3. Pingback: Bra utbildning har inte bara betydelse för ett samhälles produktivitet eller resurser, utan det lägger också ribban i andra sammanhang… « reflektioner och speglingar II…

 4. Jag får be om ursäkt för att jag inte tagit mig tid till att svara dig tidigare. Jag vet att jag lite duckade för din huvudpoäng och valde att bara bredda diskussionen om anledningarna till att utbildning är ett återkommande politiskt mål. Anledningen var till viss del tidsbrist då jag bedömde att ovanstående var vad jag skulle hinna skriva ihop. När det gäller frågan om vad som är en lämplig utbildningsnivå är det så oerhört mycket svårare att ge ett bra svar. Ska ta mig en titt på Alvesson och kanske återkomma 🙂

 5. Pingback: my homepage

 6. Pingback: www

 7. Pingback: Goozle Zone

 8. Pingback: zig zagz

 9. Pingback: logo paper bags

 10. Pingback: ZigZag

 11. Pingback: calaguas tour

 12. Pingback: new york asian escorts

 13. Pingback: homebase

 14. Pingback: Modern Lighting

 15. Pingback: payday loans

 16. Pingback: Dr. Montanaro

 17. Pingback: jfd98ayhcim

 18. Pingback: rozwód

 19. Pingback: wysylamtaniej.pl

 20. Pingback: web design barrow

 21. Pingback: lida

 22. Pingback: lida zayiflama

 23. Pingback: lida

 24. Pingback: شات

 25. Pingback: jfd98ayhcfim

 26. Pingback: Elektrische Zahnbürste

 27. Pingback: VIAGRA

 28. Pingback: Suggestions Board

 29. Pingback: porn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *