Basinkomst skulle bädda för nattväktarstaten

Basinkomst är ett enkelt koncept. Varje svensk medborgare ska motta en summa motsvarande existensminimum (omkring 10 000 kronor) i slutet av varje månad att spendera på vad de än önskar. Förespråkarna hittas bland vänstergrupper såväl som kända kapitalister. Basinkomsten kan betraktas som en förening av högerns marknadstanke och vänsterns socialpolitik. Förespråkarna menar att reformen skulle öka innovationskraften och göra det möjligt att leva sitt liv utan ekonomiska begränsningar och krav på lönearbete.

 

Förslaget låter nästan för bra för att vara sant – problemet är att det också är det. Kostnaderna skulle bli astronomiska och innebär en total omställning av vårt skatte- och välfärdssystem. Enligt en fransk utredning skulle ett införande av basinkomst i Frankrike innebära ökade offentliga utgifter till ett värde av 35% av BNP. Det skulle kunna ge en fingervisning om kostnaderna för att införa det i Sverige. I så fall skulle det innebära antingen en total nedmontering av vårt nuvarande välfärdssystem eller en så pass stor ökning av skatteintäkterna att den rörelse som inför förslaget måste ha total kontroll över landets politiska system. Om arbetarrörelsen skulle ha den sortens inflytande är det tveksamt om basinkomst skulle vara en rimlig prioritering.

 

Men det är inte bara de astronomiska kostnaderna som talar emot förslaget från en socialdemokratisk synvinkel. Basinkomsten skulle innebära att våra sociala försäkringssystem skulle flyttas från parterna på arbetsmarknaden till en statlig socialpolitik, öppet för angrepp från en borgerlig regering. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen skulle därmed bytas ut mot en i bästa fall socialliberal sådan. Skulle basinkomsten sedan urholkas skulle det öppna upp för ett lönerace till botten, allt eftersom de som ställt om sina liv för att jaga sina passioner skulle börja lönearbeta igen. Denna gång skulle inget socialt skyddsnät finnas och skulle behöva byggas upp från grunden. Det går inte att både äta kakan och ha kvar den: vi har att välja mellan antingen basinkomsten eller vår gemensamma välfärd.

 

Basinkomst är en liberal framtidsvision där arbetarens inflytande över ekonomin  begränsas till hur den konsumerar de pengar som trillar in på kontot i slutet på månaden. En framtidsvision där drömmen om den ekonomiska demokratin skulle hamna utom räckhåll och ersättas av en futtig konsumentmakt.

 

Malin Malm 

USHF och SSU Västerbotten

Anna Tryblom

SSK

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *