Anmäl samhället till Lyxfällan

unnamed

“Lyxfällan” är ett symptom på att de materialistiska konflikterna. Därför borde socialdemokratin erbjuda en politik som minskar ojämlikheten, inte förstärker den, menar Elin Ylvasdotter, vice ordförande i S-studenter.

 

“Lyxfällan” är inte bara förnedrings-TV; programmet bygger även på idén om privatekonomi som något privat. Att den situation som deltagarna i Lyxfällan har hamnat i är ett individuellt problem, baserat på felaktiga val i livet och som behöver individuella lösningar. ”Gör andra val få andra resultat” twittrade Ebba Busch Thor. I en mening sammanfattade hon den borgerliga bilden av ekonomi: som något vi väljer och något individer får hantera konsekvenserna av.

 

Hur vår privata ekonomi ser ut är effekter av strukturer, normer och politiska beslut. Självklart har vi ett ansvar att styra vår ekonomi. Men hur mycket vi får fördelat att förvalta är bortom det egna valet. Det handlar om olika värderingar av arbete, arbetsvillkor, vilken familj vi föds in i och hur mycket av det obetalda arbete vi gör. Det handlar om strukturell diskriminering som stänger ute vissa personer från arbetsmarknaden, om vi är friska och hur de sociala trygghetssystemen ser ut.

 

När vi läser om ekonomiska kriser och ökande klyftor låter det som att ekonomin är ett naturväsen vi inte rår för. Ekonomi är inte ett naturväsen. Ojämlikhet och ekonomiska kriser är ingenting som bara uppstår. När klyftor ökar eller minskar kan detta förklaras av politiska beslut. Det beror vad politiken väljer.

 

Den rödgröna regeringsförklaringen nämnde jämlikhet fyra gånger. Alliansen ingen gång. Sen gick det ju som det gick. Sverige var som mest ekonomiskt jämlikt när den ekonomiska politiken, med Socialdemokraterna vid rodret, var som mest fokuserad på att Sverige just skulle vara ekonomiskt jämlikt.

 

Nu har Socialdemokraterna därför ett viktigt jobb att göra, både reformmässigt och som parti. Klyftorna mellan och inom länderna ökar, skolan krisar, bostadsbristen är enorm och välfärden är urgröpt. En VD i näringslivet tjänar lika mycket på ett år som en industriarbetare gör på ett helt yrkesliv. De materialistiska konflikterna är uppenbara.

 

Ändå är det förvånansvärt tyst. Socialdemokraterna har nu chansen att vara det ledande partiet i en politisk vänsterrörelse som Sverige är i stort behov av. En viktig förklaring till att inkomstspridningen ökat i Sverige och i världen är stigande kapitalinkomster. Den växande ekonomiska ojämlikheten beror mer och mer på vad du äger och mindre vilket jobb du har. Eller för att uttrycka det rätt: de som redan har kappsäckar fulla med pengar får sina påfyllda.

 

Investeringar i utbildning är en viktig del i att öka jämlikheten. Men att komma åt pengarna där de faktiskt finns är också ett nödvändigt medel. Det är inte bara omoraliskt, det är också samhällsekonomiskt ineffektivt, att koncentrera mycket pengar på få personer.

 

Sverige är också i behov av en ordentlig skattereform. En viktig grund är att skattesystemet ska vara enhetligt och lätt att förstå för gemene hen. Det skapar tilltro för systemet. Den ska också bygga på principen om av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov. På grund av alliansens stora skattesänkarpolitik är idag skattesystemet fragmenterat och består av en rad olika subventioner såsom RUT, ROT, sänkt arbetsgivaravgift för unga och så vidare. Den har också brutit mot principen om förmåga och behov. Idag är det de som har förmågan att betala som gynnas av skattesystemet, och de som är i behov är de som missgynnas. Detta är inget naturväsen utan konsekvenser av borgerlig ekonomisk politik.

 

Det finns också något ironiskt i det faktum att banker idag kan göra storvinster medan våra mormödrar inte har råd med mat, bostadskrisen är skriande och unga går utan jobb. Den ineffektivt beskattade finanssektorn borde helt enkelt beskattas och kontrolleras hårdare.

 

Om allt detta borde Socialdemokraterna både bråka om och förändra. Det är öppet mål, Vi kan triangulära sönder oss men det förlorar vi bara på. Både som parti men också gällande politiskt utfall.

 

Egentligen borde samhället anmälas till Lyxfällan. Samhället borde få stå till svars för varför några får så mycket mer, medan andra får så lite. Samhället borde stå till svars varför pengarna används så ineffektivt genom att koncentrera väldigt mycket till några få, medan så många andra får tigga om pengar.

 

Elin Ylvasdotter
Vice ordförande S-studenter

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *