AFGHANISTAN – evakuera människor med nära koppling till Sverige


adonay.jpg
Foto: Privat


Talibanernas hastiga maktövertagande i Afghanistan de senaste veckorna väcker avsky och förtvivlan. Det florerar allt fler uppgifter om ett ökat systematiskt våld mot det afghanska folket, särskilt mot kvinnor och andra sårbara grupper. Med sårbara grupper åsyftas de människor som under 20 år av den USA-ledda koalitionens närvaro i landet aktivt arbetat för mänskliga rättigheter, kvinnorättssaker och HBTQ-rättigheter. Dit hör också journalister och anställda i civilsamhällesorganisationer. Dessa människor och tillhörande familjemedlemmar utgör nu måltavlor för talibanregimens diktatur. Den som motsätter sig dekret om sharialagar eller i övrigt stör talibanernas fundamentalistiska samhällsordning löper väsentlig risk att mista livet. Det är mot denna bakgrund tusen och åter tusentals desperata människor sökt sig till flygplatsen i Kabul. 


Sveriges närvaro i Afghanistan sträcker sig bortom diplomatisk och militär personal. I årtionden har den svenska staten genom sitt bistånd finansierat civilsamhällesorganisationer och utvecklingssamarbeten som verkat i demokratins intresse. Sverige har också ett ansvar gentemot de MR-försvarare, aktivister och journalister som förtjänstfullt arbetat i dessa verksamheter. I augusti aviserade den kanadensiska regeringen sin plan att evakuera och ta emot uppemot 20 000 särskilt utsatta afghaner med nära koppling till landet. Tyskland planerar för liknande. 


De senaste veckorna har statlig utlandssänd och lokalanställd personal, främst ambassadanställda och deras familjer, framgångsrikt blivit evakuerade. Även om Sverige också hade ambitionen att evakuera hundratals människorättsaktivister och journalister kvarstår faktumet att endast 30 kunde lämna landet. Det är ett synnerligen lågt antal. Vi uppmanar därför regeringen även i fortsätta vidta åtgärder för att lokalisera och evakuera särskilt utsatta NGO-arbetare med nära förbindelse till Sverige. De bör vidare innefattas av det kvotflyktingsystem vars regelverk adekvat uppdaterats genom regeringsbeslut.


Det socialdemokratiska studentförbundet står i solidaritet med afghanska folket. Talibanernas kontroll och politiska makt är en katastrof för möjligheten att bygga ett demokratiskt Afghanistan där mänskliga rättigheter upprätthålls. Vi kan i detta läge inte svika de människor som tillsammans med Sverige oförtrutet arbetat för just den möjligheten.


Adonay E Kidane, Internationell ledare och förbundsstyrelseledamot
S-studenter 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *