Damberg, Österberg, Östros, Baylan, Eneroth; enligt valberedningen är det upp till er, vänd oss inte ryggen!

Valberedningen nominerar bara till de platser i Socialdemokratiska verkställande utskottet (VU) som är vakanta. Alltså är det helt upp till de som sitter i det tyngsta organet att avgöra huruvida de bör bytas ut eller ej på den kommande kongressen i mars. Efter två valförluster och historiskt låga siffror är det inte orimligt att begära självrannsakan från partiets högsta ledning, men väldigt lite om deras inställning kommer ut. Vad gör/vill de? Libertas har mailat VU:s medlemmar och frågat dem direkt om hur de står inför kongressen i mars.

Share