Tema twittersamhället, skriv i Libertas

Höstens första tema i Libertas kommer att vara Twittersamhället. Behöver frågorna ovan svar? Finns det andra frågor att ställa? Skriv till Libertas. Att diskutera vad kommunikation är, kan vara och bör vara är en oerhört viktig del av politiken. Deadline 30 augusti.

Share