Damberg, Österberg, Östros, Baylan, Eneroth; enligt valberedningen är det upp till er, vänd oss inte ryggen!

Valberedningen nominerar bara till de platser i Socialdemokratiska verkställande utskottet (VU) som är vakanta. Alltså är det helt upp till de som sitter i det tyngsta organet att avgöra huruvida de bör bytas ut eller ej på den kommande kongressen i mars. Efter två valförluster och historiskt låga siffror är det inte orimligt att begära självrannsakan från partiets högsta ledning, men väldigt lite om deras inställning kommer ut. Vad gör/vill de? Libertas har mailat VU:s medlemmar och frågat dem direkt om hur de står inför kongressen i mars.

Share

Valberedningens kriterier vs Thomas Östros

Valberedningens kriterier är nu fastslagna. Nästa socialdemokratiska partiordförande ska kunna leda vår idédebatt, utveckla partiets politik och stärka och utveckla partiorganisationen samt bygga ett starkt lag. Det är därför väldigt lustigt att Thomas Östros omtalas som en favoritkandidat.

Share