SJ fick medborgarjournalist på halsen

En kvinna faller ner från perrongen. Tåget börjar rulla. Hon släpas med en bit. Flera vittnen blir en halvtimme efter olyckan förvånade över att den information som SJ går ut med via högtalarna inte stämmer med vad de nyss har sett. En av dem är journalisten Andreas Nilsson som vägrar låta saken bero. På sin blogg redovisar han sina undersökningar och för också en fortlöpande diskussion om hur journalistik kan bedrivas.

Share

Tågolyckan föregicks av varningar

Trafikverket är tydliga med att underhållet är eftersatt och enskilda anställda på SJ har påpekat brister trots att de riskerar repressalier. Fler olyckor kan följa, men marknadsfundamentalister kommer fortsätta hävda att det privata ägandet garanterar effektivitet. Är det inte dags att börja diskutera vad olika politiska aktörer lägger in i ordet effektivitet?

Share