Svar till Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm

Jag har i skrivande stund blivit bemött av ett antal personer på läkartidningens webbplats efter att ha påpekat att högerpolitik och läkaretik är svårt att kombinera av till exempel den här anledningen. Dels har vår ordförande Eva Nilsson-Bågenholm skrivet en replik och dels har ett antal medlemmar i förbundet framfört avvikande åsikter.

Share

Ali Esbati om rött och grönt

Självklart har den gröna rörelsens perspektiv om den materiella konsumtionens självdestruktivitet på systemnivå varit viktig. Utan ett sådant tryck hade möjligen de perspektiven inte blivit lika närvarande i vänstern och socialdemokratin. Men det stora problemet för vänstern och arbetarrörelsen har inte varit att insikten och kunskapen saknats, utan snarare att styrkan att organisera människor för samhällelig förändring har minskat mer allmänt.

Share