Svar till Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm

Jag har i skrivande stund blivit bemött av ett antal personer på läkartidningens webbplats efter att ha påpekat att högerpolitik och läkaretik är svårt att kombinera av till exempel den här anledningen. Dels har vår ordförande Eva Nilsson-Bågenholm skrivet en replik och dels har ett antal medlemmar i förbundet framfört avvikande åsikter.

Share

Vem äger Sverige?

En socialdemokratisk – reformistisk – fråga är: hur kan kapitalismens dynamik förenas med maximal social rörlighet och jämlika möjligheter (jämlik frihet)? En annan är: Hur stor ojämlikhet i ägande är förenlig med de jämlika möjligheter som såväl socialister och socialdemokrater som liberaler säger sig förespråka?

Share

NYA ARBETSLINJEN=(Inget jobb=inga barn)?

Att sänka a-kassan är i sig fel då det ökar klyftorna i samhället, straffar folk som drabbats av arbetslöshet och sänker lönerna generellt. När man dessutom försvårar för de som har rätt att få ut den sänkta a-kassan så att deras barn blir lidande har man sedan länge passerat gränsen till det vidriga.

Share