Cancer, jag väntar gärna

När ska facket inse att de måste syssla med opinionsbildning också? Tror man att det fackliga stödet i Sverige är så oantastligt att patienter med cancer gärna väntar en månad extra på en operation? Eller att barnfamiljen med en skriande unge gärna väntar ytterliggare fem timmar på att få komma till för att en yrkeskategori som man inte själv tillhör vill ha högre lön? För att facket är så populärt i Sverige?

Share