Tågolyckan föregicks av varningar

Trafikverket är tydliga med att underhållet är eftersatt och enskilda anställda på SJ har påpekat brister trots att de riskerar repressalier. Fler olyckor kan följa, men marknadsfundamentalister kommer fortsätta hävda att det privata ägandet garanterar effektivitet. Är det inte dags att börja diskutera vad olika politiska aktörer lägger in i ordet effektivitet?

Share

Retorik från proffstyckare

Roland Poirier Martinsson kanske inte tycker att han är en proffessionell opninionsbildare. I alla fall positionerar han sig mot åsiktseliten, som sägs dominerar medierna och det offentliga samtalet. Vad han inte nämner (och inte Newsmills inforuta heller klarar av att förmedla) är att han är chef på tankesmedjan Timbros medieinstitut och kolumnist i konservativa Svenska Dagbladet. På vilket sätt tillhör inte Roland Poirier Martinsson en elit som tycker till i det offentliga samtalet?

Share

100% arbetslöshet

Ekonomer kan sitta mitt i en kris och säga att i det långa loppet löser det här sig. För det gör det, både för Sverige och för dem. Men att bortse från alla som far illa på vägen, till exempel genom att försvåra för arbetslösa, är ren kollektivism. Något som högern gärna anklagar oss för.

Share

KI varnar regeringen, igen

KI konstaterar att Sveriges BNP fallit mer än i USA, OECD och euroländerna, men föreslår också åtgärder för att motverka effekterna. Detta är inte första gången de gör det i år. Problemet är att vår upplyste statsminister inte trodde på vad KI sade då även om deras jobb är just att analysera ekonomin och föreslå åtgärder.

Share

Postneoliberalism

De senaste åren har det varit en del diskussion om slutet på nyliberalismen. Nyliberalismen som idé och rörelse var stor på 1980- och 90-talen, först…

Share