Henric Jonsson (Lus) fantiserar och slipper principerna

Henric Jonsson, vice ordförande i Lunds universitets studentkårer (Lus) frångår organisationens grundinställning om att studenters ekonomiska situation inte ska påverka deras utbildningsmöjligheter. Detta genom att acceptera inte bara avgifter på högre utbildning för utomeuropeiska studenter utan också extra påslag för att öka signalvärdet på utbildningarna. Konsekvenserna oroar han sig inte för eftersom: –[H]ar man pengar, så har man pengar.

Share