Kan Baumols sjuka botas?

Varuproduktion kan ofta mekaniseras och effektiviseras vilket gör att ljudanläggningar och tvättmaskiner blir billigare efter hand. Ett besök hos frisören eller doktorn tar däremot ungefär lika lång tid oavsett hur hur mycket ny teknik vi får. Detta medför att priset på tjänster i förhållande till varor blir högre även om det inte blir dyrare i absoluta tal.

Share