Kära kamrater

Kära kamrater, Den politik som socialdemokraterna nu har åtagit sig att genomföra kan aldrig vara en politik för alla människors lika värde. Den överenskommelsen som…

Share