Tågolyckan föregicks av varningar

Trafikverket är tydliga med att underhållet är eftersatt och enskilda anställda på SJ har påpekat brister trots att de riskerar repressalier. Fler olyckor kan följa, men marknadsfundamentalister kommer fortsätta hävda att det privata ägandet garanterar effektivitet. Är det inte dags att börja diskutera vad olika politiska aktörer lägger in i ordet effektivitet?

Share