Ali Esbati om rött och grönt

Självklart har den gröna rörelsens perspektiv om den materiella konsumtionens självdestruktivitet på systemnivå varit viktig. Utan ett sådant tryck hade möjligen de perspektiven inte blivit lika närvarande i vänstern och socialdemokratin. Men det stora problemet för vänstern och arbetarrörelsen har inte varit att insikten och kunskapen saknats, utan snarare att styrkan att organisera människor för samhällelig förändring har minskat mer allmänt.

Share