Hur arbetet överlevde teknologin

När den tekniska utvecklingen har effektiviserat vår produktionsapparat så till den grad att vi måste dumpa varor för att hålla priserna uppe, varför fortsätter vi då att arbeta hela fyrtio timmar i veckan? Och hur kan arbete vara en del av den mänskliga naturen, när man i århundraden har sett sig nödgad att inskärpa detta i predikningar, uppfostringsläror och politiska program? Roland Paulsen, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, attackerar föreställningen om arbete som någonting nödvändigt och bra och frågar sig vad arbete egentligen betyder.

Share