Fleischer om Europas två högerextremismer

Rasmus Fleischers senaste bravader är två bloggposter om högerextremism, som gör två viktiga saker: (1) problematiserar idén om “extremism” som en fråga om grader, och (2) betonar istället en viktig kvalitativ skillnad mellan två riktningar inom denna rörelse, som har hög relevans för frågan om hur partierna inom denna rörelse kommer att förhålla sig till varandra.

Share