Valberedningens kriterier vs Thomas Östros

Valberedningens kriterier är nu fastslagna. Nästa socialdemokratiska partiordförande ska kunna leda vår idédebatt, utveckla partiets politik och stärka och utveckla partiorganisationen samt bygga ett starkt lag. Det är därför väldigt lustigt att Thomas Östros omtalas som en favoritkandidat.

Share