Vem äger Sverige?

En socialdemokratisk – reformistisk – fråga är: hur kan kapitalismens dynamik förenas med maximal social rörlighet och jämlika möjligheter (jämlik frihet)? En annan är: Hur stor ojämlikhet i ägande är förenlig med de jämlika möjligheter som såväl socialister och socialdemokrater som liberaler säger sig förespråka?

Share