9 maj – Europas nationaldag

Europa, denna kontinent med en historia av krig, konflikt, drama och kärlek. En kontinent som genom årtusenden byggt upp civilisationer som sen kollapsat i förödande krig, politiska intriger och naturkatastrofer för att sedan byggas upp på nytt. Idag istället en kontinent av fred, frihet och demokrati. Därför firar Europa idag 76 år sedan Segerdagen den 9 maj 1945 mot nazismen och 71 år sedan Schumandeklarationen och la grunden för det som senare blev EU:s födelse den 9 maj 1950.


”Sällhetsskapande förmåga, alla väsens harmoni” så börjar den svenska översättningen till EU:s officiella nationalsång Beethovens Symfoni no. 9 Ode To Joy – Sång till Glädjen. Med orden, ”Freude Schöne Götterfunken“, firas idag födelsen för vår europeiska union med hissade av den blåa flaggor med stjärnorna, en union som enats genom lärdom från vår historia. Ensam är inte stark, enade vi står, splittrade vi faller. Europas historia består av upp- och nedgångar, men aldrig tidigare har Europa stått enade i en gemensam politisk och ekonomisk union, en enighet som inte funnits sedan det gamla Romarriket.


Medan vi firar EU:s födelse så firar vi även slutet på ett av världens blodigaste och mest förödande konflikter och den fanatism som möjliggjorde den, Andra Världskriget och Nazismen. VE-dagen, Victory Day in Europe, representerar även den slutet på Europas största moderna katastrofer, världskrigen och förintelsen. Medan kriget skulle vara ytterligare några månader i Stilla havet så symboliserar den 9e maj mycket för Europas befolkning, fred, frihet och enighet. 


Europa står idag inför många svårigheter, både interna och externa. Eurokrisen och flyktingkrisen har splittrat medlemsländerna och skapat oenighet inom EU, viljan att samarbeta saknas allt mer när medlemsländer bryter mot EU lagstiftning och väljer auktoritära vägar. Den misslyckade hanteringen av Eurokrisen och flyktingkrisen, där den förstnämnda skapade osämja och misstro mellan det ekonomiskt starka norr och det ekonomiskt svagare syd och den andra en allt mer inskränkande nationalism. Vi står även inför vad som allt mer kan beskrivas som ett nytt kallt krig, denna gång mellan den auktoritära kapitalismen i Kina och demokratierna i väst, en konflikt vi just nu förlorar av oförmåga att agera och av vårt kapitalistiska system. I kampen mellan demokrati och kapitalism kommer kapitalister alltid ställa sig emot demokratin. När Kina representerar en starkare och växande ekonomi som med hjälp av kapitalismen expanderar och driver ekonomisk och politisk imperialism så kommer detta system få stöd av de vars huvudintresse är kapital.


Genom EU har Europa sett en period av fred, frihet, demokrati och enighet som vi inte skådat tidigare. Att då låta nationalism och självdestruktiv populism stå i vägen och försöka splittra oss vore förödiskt. Vi vet alla idag att det nuvarande EU inte funkar helt som det ska, det finns brister, dessa brister beror dock på medlemsstaterna inte på EU. EU har en gemensam monetär union men saknar en gemensam finanspolitik, vilket ledde till Eurokrisen. EU har svaga lösningar på flyktingfrågan, lösningar som bara försvagades när medlemsländer vägrade efterfölja de. Dessa problem kan som bäst lösas genom en mer effektiv, demokratisk och enad union, ett federalt Europa där Europaparlamentet får mer makt, där folkets röst är det som avgör, inte medlemsländerna. En politisk, ekonomisk och social förändring krävs, en socialistisk och demokratisk reformering av Europa, detta för att skapa ett enat folkets Europa.


Splittrade kan vi ej lösa några kriser och konflikter, vi måste tillsammans agera för en effektiv klimatpolitik, en humanitär flyktingpolitik och en solidarisk ekonomisk politik inom och mellan Europas länder och resten av världen. Ett federalt Europa skulle styrka oss alla, socialist som kapitalist, borgare som arbetare, sydeuropé som nordeuropé, “Alle menschen werden brüder”, alla människor äro bröder. Vi måste tillsammans agera mot Kinas imperialism, Rysslands expansionism och USA:s allt mer instabila ledarskap i världen. Det är dags för Europa att åter stå i centrum för den ekonomiska, politiska och demokratiska kampen, ett federalt och enat Europa, ett ljus i mörkret.Europe is United now, united it may remain, 
our unity is diversity, may contribute to world peace. 
May there forever reign in Europe, Faith and Justice
and freedom for its peoples, in a greater motherland.
Citizens, Europe shall flourish, a great task calls on you,
Golden stars in the sky are, the symbol that shall unite us.Erik Solfors

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *