Maria Ferm svarar Kajsa Borgnäs

Språkrör Grön ungdomDe gröna har visst en tydlig människosyn – Maria Ferm, språkrör för Grön Ungdom, svarar på Kajsa Borgnäs artikel om ”fenomenet miljöpartiet”.


Till skillnad mot vad Borgnäs menar så har de gröna en tydlig människosyn. Borgnäs menar att den människosyn Miljöpartiet saknar är ”vad människan har rätt till respektive ska förtjäna”, men att Miljöpartiet ändå tror på människan. Jag menar att Miljöpartiet rent ideologiskt allt sedan början av 80-talet, då partiet bildades, haft en tydlig bild av rättigheter. Ett exempel är att Miljöpartiet länge förordat ett socialt skyddsnät i form av grundtrygghet, snarare än principen om inkomstbortfall.

De Gröna har även haft ett globalt perspektiv på orättvisor, som visserligen även kan härledas till andra ideologier, men som i praktisk politik kommit att försummas av de flesta andra partierna, inte minst Socialdemokraterna.

Den gröna människosynen omfattar även en frihetsaspekt där friheten att utvecklas utifrån egna livsval ska främjas, den personliga integriteten värnas och kulturell mångfald ska uppmuntras. Frihet till självbestämmande ska givetvis regleras av hänsynstagande till andra människors frihet.

Vår klassanalys har inte någon socialistisk grund. Det är uppenbart. Men jag är en anhängare av att diskutera klass i större utsträckning. Men det betyder inte att klassanalysen måste göras utifrån det samhälle som fanns på 1800-talet. Att diskutera människors olika förutsättningar beroende på bakgrund kräver mer av oss i dag. Det behövs en intersektionalistisk syn på klass där man ser hur olika förtryck samverkar och förstärker varandra.

Vi gröna ser också att arbetet för människors rättigheter inte får stanna vid dem som befinner sig inom systemen – de redan etablerade. Inte bara fackliga rättigheter eller medborgerliga rättigheter är intressanta. Även mänskliga rättigheter, papperslösas rättigheter och våra barn och barnbarns rätt till ett drägligt liv är av stor vikt. Även andra kännande varelsers rättigheter ska räknas i ett grönt samhälle.

Vi behöver givetvis inte tycka lika i allt, men värt att betona är den samsyn vi delar gällande de orättvisa maktförhållandena i samhället.

Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom, maria.ferm@mp.se

Detta är ett sammandrag av artikeln för webben. Den fullständiga texten återfinns här. Upplagt av Jesper Alex-Petersen, Malmö S-studenter

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *